SOPRON ÓVÁROS – BAROKK PALOTÁK SZOBORKERTJEI

 

Minden magára adó közép-európai történelmi város, ha teheti, felmutat a kortárs modern művészet valamelyik ágából egy olyan különös hangsúlyt kapó szegmenst, ami a többitől megkülönböztetve, ha lehet, kiemeli. Van, ahol a festészet, van, ahol a kerámia, másutt az irodalom, esetleg a színház, az üvegművészet, az akvarell, vagy éppen a hang és fény játékok kapnak tárgyiasult külön hangsúlyt, a zenéről, annak egy-egy ágáról nem is beszélve.
Felmerült és a legautentikusabb szakemberek körültekintő munkájával megalapozást nyert, hogy Sopron, ez a sziporkázóan szép, ismert és elismert, korábban szabad királyi, most pedig megyei jogú város történelmi hagyományainak leginkább megfelelően a kortárs szobrászművészetnek nyújthatna otthont, hiszen Scarbantiatól, a Borostyánút római várostól mindmáig ívelnek át a szobrászművészet figyelemre méltó gondolatainak művészi tárgyakba öntött gondolatai. Sopron mindenek előtt kulturváros, őrzi a történelem kontinuitásának folyamatos urbánus és építészeti leképzéseit, olyan kulturváros, amelyik a magyar területen néhány ritka kivétel között megmaradt, egyike Kassa, Pozsony, Pécs, Buda, Kolozsvár stb. olyan várostársainak, ahol sikerült megőrizni a korai városi lét életmód–meghatározó urbánus kiváltságainak házak, utcák, terek művészetébe rejtett meghatározóit. Ezek a mára már műemlékekben és műemléki együttesekben megtestesült és így védett objektumok fel-felvillantják egyes régiók nemzeti büszkeségének alapjait.

Sopron és a szobrászat több, mint kétezer éves kapcsolatot mutat, a római monumentális szobroktól a gótikus káptalanterem kapiteljein át a reneszánsz épületszobrászat és a barokk köztéri szobrain csakúgy sokan elmerenghetnek, mint a legújabb kor kiemelkedő emlékművein.

Ezért rövidesen kialakuló új arcot jelenthet a városnak és lakosainak, ha a szobrászat itt állandó és időszakos együttesek formájában bemutatkozhat.

Az évszázad művészei, Medgyessy, Kerényi Jenő, Somogyi József , Varga Imre a vasfüggönytől megnyomorítva olyan színvonalra jutottak itthon, mint Amerigo Tot Rómában, Csáky József , Nicolas Schöffer és Pierre Székely Párizsban.

Sopronban néhány nagyon szép óvárosi palotában van lehetőség aktív szoborkert kialakítására.
Ezek egy része állandó szoborkiállítás lehet, más részük időszakos szobrászművészeti tárlat lesz.

 

Nagy Sándor – Szoborpark
Vác, Duna-part


Nagy Sándor – Barokk paloták szoborkertjei
Körmendi Galéria – Artner Palota


Palotás József
Körmendi Galéria – Hajnóczy-Bakonyi Ház

Párkányi Raab Péter
Körmendi Galéria – Artner Palota

Schéner Mihály
Körmendi Galéria –Tudósok Háza

Emlékhely – Kerényi Jenő
Körmendi Galéria – Artner Palota