Pe marginea expoziţiei de la Timişoara a Colecţiei Körmendi-Csák, de Artă Plastică şi Aplicată Maghiară Contemporană

2011., kormendigaleria.hu


Istoria Colecţiei Körmendi-Csák, respectiv istoria de aproape trei decenii a Galeriei Körmendi, fac parte din fenomenele unice ale artei maghiare moderne constituită din elemente ciudate, unice şi formidabile totodată. Întreprinderea se compune dintr-o colecţie particulară de excepţie, o galerie de artă conformă cu o organizare iscusită, devenită un veritabil forum expoziţional ce prezintă evenimente de mare ţinută, sintetizând conturul funcţionării unei instituţii de artă ce oferă o documentaţie a istoriei artei moderne maghiare. Primul Album de artă editat în 1997, conţinea o selecţie a colecţiei, fusese tipărit în trei limbi şi oferea analiza competentă a operelor prezentate, vă asigur că a avut o influenţă decisivă asupra colecţiilor particulare de artă şi asupra prezentării cuprinzătoare a colecţiilor mai timpurii şi a şi dus chiar la o restructurare a acestor colecţii. După cum numeroşi colecţionari şi-au alcătuit prima colecţie serioasă pe baza indicaţiilor furnizate de soţii Körmendi-Csák.


Colecţia de artă plastică întemeiată de avocata Anna Körmendi şi arhitectul Máté Csák, îngrijită de fiul lor, istoricul de artă Ferenc Csák – la început s-a preocupat şi de opere de artă din secolul XIX şi XX, apoi şi-a concentrat interesul din ce în ce asupra celei de a doua jumătăţi a secolului XX. precum şi asupra lucrărilor de artă de la cumpăna veacurilor XX.-XXI. şi primul deceniu al noului mileniu. Colecţia reprezintă indiferent de preferinţe stilistice, activitatea maeştrilor proeminenţi şi definitorii pentru arta maghiară a secolului XX. (printre care Jenő Barcsay, Béla Gruber, Tihamér Gyarmathy, Jenő Kerényi, Mihály Schéner, Gellért Orosz, Oszkár Papp, Lajos Sváby, József Baska, András Rác), evidenţiind curentele dominante ale artei contemporane maghiare şi confruntându-te şi cu lumea creaţiei maeştrilor solitari, ca să spun aşa (cum sunt de pildă printre alţii: Zoltán Szabó Angyalföldi, István Birkás, Gábor Dienes, László Fehér, Krisztián Frey, Magda Gádor, László Gyémánt, Zsuzsa Katona, Ignác Kokas, Sándor Nagy, Ildikó Várnagy) Selecţii ale colecţiei au fost prezentate publicului amator de artă în numeroase expoziţii temporare din ţară şi străinătate. Aş aminti printre altele expoziţia din 1992, de la Wiesbaden, de la Parlamentul Regional Hessen şi de la Bonn, în 1994 de la Hannovra, în Grossburgwedel, în 1997 de la Geneva, la sediul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale a ONU urmată în 1998 de expoziţia de la Wiena, din sediul ONU, urmată în 2001 de expoziţia de la Tallin şi în 2005-2006 de o serie de expoziţii în galerii naţionale şi muzee din oraşele Eisenstadt, HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice" \o "Košice" Košice, Pilsen.
Dar s-au organizat expoziţii temporare şi la Muzeul Secuiesc din Miercurea Ciuc, la Muzeul Naţional Secuiesc din oraşul Sfîntu Gheorghe în anul 1999, în timp ce în 2008 o selecţie sub titlul Expresiv a fost găzduită în sălile de expoziţie ale Muzeului Naţional de Artă Cotroceni din Bucureşti.
Începând cu anul 1996 colecţia a putut fi admirată la Budapesta în diverse locuri, cu diferite ocazii, iar de peste zece ani, deci şi în zilele noastre, câte o selecţie din picturile, sculpturile colecţiei poate fi admirată în oraşul vechi din cetatea Sopron. Din operele artiştilor plastici prezenţi în colecţie s-au organizat expoziţii atât în muzee de stat cât şi în sălile Institutelor Culturale Maghiare din diferite ţări. De pildă la Berlin şi Stuttgart s-au prezentat lucrări de Tihamér Gyarmathy şi Jenő Kerényi, la Viena de Mihály Schéner şi Sándor Nagy, iar în sălile Muzeului de Artă din Cluj lucrări de András Rác şi Jenő Kerényi.

Activitatea comercială Galeria Körmendi şi-o desfăşoară în primul rând prin împrumutarea de lucrări sau grupuri de lucrări de artă, după cum a devenit şi sursa alcătuirii sau lărgirii unor colecţii particulare. Galeria începând cu anul 1993 a organizat în numeroase locuri expoziţii individuale şi de grup. Din 1995 Colecţia, ca întreprindere, împreună cu Galeria au editat volume cuprinzătoare de prezentare şi analiză a creaţiei artiştilor plastici din patrimoniul întreprinderii, aşa sunt volumele competente şi pretenţioase despre creaţia pictorilor Tihamér Gyarmathy şi Mihály Schéner, ca şi numeroase cataloage de mare exigenţă, editate în anii ce s-au scurs.

Pe lângă activitatea expoziţională şi de editare de carte de artă Colecţia s-a dedicat şi sprijinirii artei contemporane şi artiştilor contemporani, iar în interesul promovării şi propagării valorilor artistice contemporane a realizat şi în ţară colaborări cu numeroase instituţii de artă (Műcsarnok, Muzeul ERNST, Muzeul din Kiscelli, Galeria Vigadó, Pinacoteca din Szombathely, Galeria Szoboszlói şi multe altele.)

Expoziţia de faţă de la Timişoara, care constituie proprietatea istoricului de artă Ferenc Csák, reprezintă cu brio acea concepţie de fondare şi organizare de Colecţie de artă, a cărei mobil principal este reprezentativitatea prin opere de valoare proeminente ale artei moderne maghiare, independent de preferinţele stilistice ale curentelor artistice, aducerea în centrul atenţiei a artei maeştrilor care şi-au construit – îşi construiesc – operă de creaţie, prin concentrarea valorilor acestei arte, dar şi prin descoperirea şi recunoaşterea unor opere şi creatori neglijaţi şi uitaţi în mod nedemn, aflaţi la periferia ariei de interes. Printre creatorii prezenţi în Colecţie putem afla unii a căror operă de creaţie s-a încheiat, alţii care lucrează încă, fiind membri generaţiei celor mai vârstnici în momentul de faţă, natural sunt prezenţi şi cei aparţinând generaţiei de vârstă medie alături de care îi aflăm pe cei mai tineri artişti talentaţi, care în zilele noastre îşi trăiesc perioada de început a carierei lor artistice. Ansamblul artistic al Colecţiei Körmendi-Csák se deosebeşte fundamental de profilul obişnuit al colecţiilor particulare – caracterizat prin câte o singură viziune, prin câte o singură ramură, câte o singură formă artistică : pe lângă tradiţionalele tablouri, lucrări de grafică sunt prezente şi lucrările unor artişti sculptori sau autori de lucrări ce mai înainte aparţineau ramurii artelor aplicate, astfel pe lângă prezentarea unor forme artistice clasice îşi găsesc loc în mod armonios în ansamblul prezentării compoziţii inedite, create la modul original, instaurând forme de exprimare noi.
Munca de selectare a fost cât se poate de dificilă şi plină de compromisuri: din mii şi mii de lucrări de artă a trebuit compus un ansamblu, care să nu reflecte doar caracteristicile Colecţiei, ci totodată să contureze şi iniţiativele cele mai importante şi cele mai interesante ale artei maghiare, din trecutul apropiat şi din prezent – care indiferent cu ce fire, mai slabe sau mai strânse, dar oricum sunt legate de tradiţiile acestei arte. Această selectare nu a fost dificilă numai pentru că prezenţa a numeroşi artişti a fost împiedicată de posibilitatea prezentării lor finite, ci şi pentru faptul că în cazul Colecţiei Körmendi-Csák se pot găsi creaţii complete, de o viaţă, în cazul a multor artişti: creaţii de căpătâi, lucrări timpurii, studii de atelier şi schiţe. În ciuda acestui fapt putem să vă asigurăm, că prin trecerea în revistă a tablourilor, a lucrărilor unice sau multiplicate de grafică, a obiectelor, a sculpturilor din sticlă sau textil, a basoreliefurilor, a ceramicei, a mozaicurilor, puteţi întreprinde incursiuni artistice pline de interes, vizitatorii acestor opere de artă îşi pot îmbogăţiţi cu descoperiri importante bagajul de impresii asupra artei plastice maghiare, din domeniul trecutului apropiat şi din prezent.
- Tibor Wehner, istoric de artă